Warka 9 – American India Pale Ale

Zasyp:

 • pale ale 4kg
 • pszeniczny 0,8kg
 • carapils 0,5kg

Zacieranie w 18l wody, słód dodany w 55°C:

 • 68°C – 65 minut przerwy (po 30 minutach podgrzanie z 65°C do 68°C)

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 21,5 litra brzeczki o BLG 11,1.

Chmielenie:

 • 60 minut – 40g Simcoe
 • 20 minut – 30g Simcoe
 • 5 minut – 30g Simcoe
 • 0 minut – 30g Amarillo
 • dry hopping – 30g Simcoe (6 dni), 30g Simcoe (3 dni)

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 19 litrów o BLG 16.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 11 dni burzliwej
 • 23 dni cichej

Do refermentacji użyłem 140g cukru i 735g wody.

ABV: ok. 6.2%

Warka 8 – Cydr

Składniki:

 • sok jabłkowy Riviva 22l

Sok ma BLG 12.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 7 dni burzliwej
 • 38 dni cichej

Do refermentacji użyłem 155g cukru i 1135g wody.

ABV: ok. 6.3%

Warka 7 – American Wheat

Zasyp:

 • pszeniczny 2kg
 • pilzneński 2kg

Zacieranie w 16l wody, słód dodany w 45°C:

 • 45°C – 15 minut przerwy
 • 53°C – 15 minut przerwy
 • 68°C – 75 minut przerwy (po 30 minutach podgrzanie z 64°C do 70°C)

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 21 litry brzeczki o BLG 7.

Chmielenie:

 • 60 minut – 10g Chinook
 • 20 minut – 20g Palisade
 • 5 minut – 20g Cascade
 • 0 minut – 20g Amarillo
 • dry hopping – 30g Amarillo, 10g Cascade, 10g Palisade

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 18 litrów o BLG 12.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 8 dni burzliwej
 • 35 dni cichej

Do refermentacji użyłem 120g cukru i 880g wody.

ABV: ok. 5.5%

Warka 6 – Żytni Stout

Zasyp:

 • pale ale 2kg
 • żytni 2kg
 • żytni czekoladowy 0,25kg
 • Carafa typ III special 0,25kg

Zacieranie w 16l wody, słód dodany w 55°C:

 • 55°C – 10 minut przerwy
 • 70°C – 60 minut przerwy (po 60 minutach podgrzanie z 62°C do 68°C)
 • 68°C – dodanie ciemnych słodów, 40 minut przerwy

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 20,5 litra brzeczki.

Chmielenie:

 • 60 minut – 10g Tomahawk
 • 15 minut – 30g Tomahawk
 • 5 minut – 30g Tomahawk
 • dry hopping – 30g Tomahawk

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 18 litrów o BLG 13.

Fermentacja (drożdże S-04):

 • 22 dni burzliwej

Do refermentacji użyłem 125g cukru i 835g wody.

ABV: ok. 4,4%

Warka 5 – Imperial India Pale Ale

Zasyp:

 • pale ale 5kg
 • wiedeński 1kg
 • carapils 0,5kg
 • pszeniczny 0,2kg

Zacieranie w 21l wody, słód dodany w 55°C:

 • 55°C – 10 minut przerwy
 • 65°C – 90 minut przerwy (po 60 minutach podgrzanie z 61°C do 65°C)

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 23 litry brzeczki o BLG 14.

Chmielenie:

 • 60 minut – 40g Chinook
 • 10 minut – 20g Citra, 20g Simcoe
 • 5 minut – 30g Citra, 30g Simcoe
 • 0 minut – 15g Cascade, 15g Palisade
 • dry hopping – 15g Cascade, 15g Palisade

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 21 litrów o BLG 17.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 9 dni burzliwej
 • 10 dni cichej

Do refermentacji użyłem 130g cukru i 630g wody.

ABV: ok. 7,6%

Warka 4 – American Wheat

Zasyp:

 • pszeniczny 2kg
 • pilzneński 2kg

Zacieranie w 15l wody, słód dodany w 55°C:

 • 55°C – 10 minut przerwy
 • 68°C – 70 minut przerwy (po 50 minutach podgrzanie z 62°C do 67°C)

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 21 litry brzeczki o BLG 9,5.

Chmielenie:

 • 60 minut – 10g Chinook
 • 20 minut – 20g Palisade
 • 5 minut – 20g Cascade
 • 0 minut – 20g Amarillo
 • dry hopping – 30g Amarillo

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 18 litrów o BLG 13.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 8 dni burzliwej
 • 11 dni cichej

Do refermentacji użyłem 120g cukru i 800g wody.

ABV: ok. 5.3%

Instalacja Raspbian przez debootstrap

IMG_20140214_203617

Wymagania

Potrzebny jest Linux, w miarę świeży debootstrap i qemu-arm-static. Oczywiście potrzebny też jest dostęp do użytkownika root.

Partycjonowanie i formatowanie karty SD

Kartę należy podzielić na dwie partycje. Pierwsza, sformatowana w FAT będzie zamontowana jako /boot. Druga partycja będzie zamontowana jako /, można ją sformatować np. w ext4:

root@lol:/mnt# fdisk /dev/sdh
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1021, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1021, default 1021): +64M

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): c
Changed system type of partition 1 to c (W95 FAT32 (LBA))

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 2
First cylinder (10-1021, default 10):
Using default value 10
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (10-1021, default 1021):
Using default value 1021

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.
root@lol:/mnt# mkfs.vfat /dev/sdh1
[...]
root@lol:/mnt# mkfs.ext4 /dev/sdh2
[...]
root@lol:/mnt# mkdir rpi
root@lol:/mnt# mount /dev/sdh2 rpi/
root@lol:/mnt# mkdir rpi/boot
root@lol:/mnt# mount /dev/sdh1 rpi/boot/

Instalacja i konfiguracja

Debootstrap należy przeprowadzić w dwóch etapach, gdyż binarki przeznaczone są na inną architekturę.

root@lol:/mnt# debootstrap --foreign --arch armhf wheezy rpi/ http://archive.raspbian.org/raspbian
[...]
root@lol:/mnt# cp /usr/bin/qemu-arm-static rpi/usr/bin/
root@lol:/mnt# LANG=C chroot rpi/ /debootstrap/debootstrap --second-stage

Następnie można chrootować się na budowany system:

root@lol:/mnt# LANG=C chroot rpi/ /bin/bash

Potrzebne są repozytoria w sources.list:

deb http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free

W pliku /boot/cmdline.txt należy dodać parametry do kernela:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

/etc/fstab:

proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 0

Różne sieciowe ustawienia są w plikach /etc/hostname, /etc/resolv.conf i /etc/network/interfaces.

W chroocie należy doinstalować paczki git, binutils i ca-certificates.

Potrzebne jest narzędzie rpi-update:

root@lol:/# wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update
root@lol:/# chmod +x /usr/bin/rpi-update
root@lol:/# mkdir /lib/modules
root@lol:/# rpi-update
[...]

Aby dostać się do RPi po restarcie potrzebne jest ssh i hasło na roota:

root@lol:/# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@lol:/# apt-get install ssh
[...]

Po wyjściu z chroota, odmontowaniu obu filesystemów i przełożeniu karty do RPi powinien zabootwać się Raspbian dostępny przez ssh:

root@trololo:~# uname -a
Linux trololo 3.10.30+ #640 PREEMPT Fri Feb 14 19:09:14 GMT 2014 armv6l GNU/Linux

Linki

Warka 3 – American Stout

Zasyp:

 • pilzneński 3kg
 • monachijski 1kg
 • jęczmień palony 0,3kg
 • barwiący 0,2kg

Zacieranie w 15l wody, słód dodany w 55°C:

 • 55°C – 10 minut przerwy
 • 68°C – 70 minut przerwy (po 35 minutach podgrzanie z 64°C do 66°C)
 • 66°C – dodanie ciemnych słodów i 15 minut przerwy

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 22 litry brzeczki o BLG 11.

Chmielenie:

 • 60 minut – 15g Centennial
 • 15 minut – 15g Centennial
 • 5 minut – 15g Centennial
 • 0 minut – 25g Centennial
 • dry hopping – 30g Centennial

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 19,5 litra o BLG 15. Dodałem 1,5l wody.

Fermentacja (drożdże S-04):

 • 8 dni burzliwej
 • 12 dni cichej

Do refermentacji użyłem 140g cukru i 860g wody.

Warka 2 – American Pale Ale

Zasyp:

 • pilzneński 2,5kg
 • monachijski 1,3kg
 • karmelowy jasny 0,2kg

Zacieranie w 12l wody, słód dodany w 55°C:

 • 55°C – 10 minut przerwy
 • 69°C – 60 minut przerwy (z podgrzaniem w 40 minucie)

Po filtracji i wysładzaniu BLG 10.

Chmielenie:

 • 60 minut – 15g Simcoe
 • 15 minut – 15g Simcoe
 • 5 minut – 15g Simcoe
 • 0 minut – 25g Simcoe
 • dry hopping – 30g Simcoe

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 16,5 litra o BLG 13.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 8 dni burzliwej
 • 10 dni cichej

Do refermentacji użyłem 110g cukru i 740g wody.

ABV: ok. 5%

Warka 1 – American India Pale Ale

Pierwszą warkę uwarzyłem z przygotowanego zestawu surowców.

Zasyp:

 • pale ale 5,5kg
 • Cara Gold 0,5kg
 • pszeniczny 0,2kg

Zacieranie w 18l wody, słód dodany w 55°C:

 • 55°C – 10 minut
 • 69°C – 60 minut (bez podgrzewania, końcowa 62°C)
 • 76°C – mashout

Po filtracji i wysładzaniu wyszło 23 litry brzeczki o BLG 15.

Chmielenie:

 • 60 minut – 25g Warrior
 • 20 minut – 20g Simcoe
 • 10 minut – 10g Amarillo
 • 5 minut – 10g Amarillo
 • dry hopping – 30g Amarillo

Po schłodzeniu i filtracji wyszło 20,5 litra o BLG 17.

Fermentacja (drożdże US-05):

 • 10 dni burzliwej
 • 11 dni fermentacji cichej

Do refermentacji użyłem 135g cukru i 660g wody.

ABV: ok. 7%.