Debian I Problem Z Multipath


Z jakiegoś powodu instalacja multipath w Debianie (przetestowane wersje Lenny i Squeeze) nie daje oczekiwanych efektów, tj. przełączania się między ścieżkami i kolejkowania w razie braku działających ścieżek. Problemem okazały się domyślne wartości właściwości fast_io_fail_tmo i dev_loss_tmo.

Bardzo łatwo można dodać regułę do udeva zmieniającą wartości po dodaniu urządzenia. Przykładowa reguła (do umieszczenia w pliku /etc/udev/rules.d/40-rport.rules): KERNEL==“rport-*“, SUBSYSTEM==“fc_remote_ports”, ACTION==“add”, RUN+=“/bin/sh -c ‘echo 5 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 300 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo’”

comments powered by Disqus